تبلیغات
هاستینگ نامحدود - تعریف مدیریت بحران در آتش نشانی

هاستینگ نامحدود

پنجشنبه 18 شهریور 1395

تعریف مدیریت بحران در آتش نشانی

نویسنده: قالب وبلاگ   

مدیریت چیست ؟

صاحب نظری ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است.

گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و… بیان نموده اند بعضی هم مدیریت را این گونه تعریف کرده اند که : مدیریت را می توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن ، رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی ، برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارآیی تعریف کرد .

عده ای هم مدیریت را این گونه تعریف کرده اند : مدیریت عبارتند از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نیروی انسانی – امکانات مالی و امکانات فیزیکی) از طریق اعمال اصول یا نظام مدیریت ( برنامه ریزی – سازماندهی – هدایت و رهبری – نظارت و کنترل و هماهنگی ) برای رسیدن به هدفی خاص.

بحران چیست ؟

بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی – اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب های جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهای تازه ای که به وجود می آورد …………………

در نتیجه می توان بحران را اینگونه تعریف کرد :

ـ حادثه ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به شرکت های خدمات آتش نشانی و اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

آثار و خصوصیات بحران

به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را می توان در بخش های زیر طبقه بندی نمود:

الف – سطح جهانی؛

ب – سطح ملی؛

ج ) حوادث طبیعی

د ) حوادث غیر طبیعی( ساخته دست بشر )

۱ – ناگهانی : مثل سیل – زلزله – طوفان – آتشفشان – رانش زمین

۲ – درازمدت : مثل اپیدمی – خشکسالی – قحطی

مدیریت بحران
مدیریت بحران

انواع حوادث و بحرانها :

۱ – ناگهانی : مثل سوانح ساختمانی – تصادفات – انفجارات – آتش سوزی

۲ – درازمدت : مثل درگیری های داخلی و اغتشاشات اجتماعی – جنگ

ویژگی های بحران :

۱- بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ( یعنی نمی توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد)

۲- بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می شوند .

۳- ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارند .

۴- در وضعیت بحرانی معمولاً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است .

۵- زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد تصمیم گیری را به تعجب و حیرت وا می دارد .

۶- محدودیت و فشردگی زمان ، غافلگیری ، استرس و مخدوش شدن اطلاعات .

مدیریت بحران

– فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند .

– علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود .

– مدیریت بحران مجموعه‌ای از چاره جویی‌ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می‌گیرد و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل بحران و کاهش و رفع بحران است.

از جمله نظریه های مطرح در مدیریت بحران نظریه تعادل است.

نظریه تعادل در مدیریت بحران : هرگاه تعادل مابین نیازمندیها و توانمندیهای موجود در یک سیستم زنده و پویا که تابع قوانین و اصول تعیین شده می باشد، بنا بر هر دلیلی برهم بخورد، سیستم دچار بحران می گردد.

این نظریه توسط مهندس علیرضا سعیدی دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه ارائه گردیده است

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری شرکت های خدمات آتش نشانی ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوع دوستی در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای NGO همچون جمعیت هلال احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قوی تر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت ها آماده ساخت .

تهدیدها

تهدیدها عبارتند از : کاهش انگیزه و علاقه نیروهای داوطلب و مردمی در همکاری لازم وارد به خدمات ، ادامه یافتن مشکلات هایی و کمبودها در زمینه امکانات و تجهیزات تأخیر در روند افزایش عمومی جامعه .

فرصت ها

فرصت ها عبارتند از : روند رو به توسعه اطلاعات رسانی و فن آوری ارتباط مانند اینترنت و سیستم های ماهواره ای، تکنولوژی جهانی در حیطه تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش توجه و اعتماد مردم به سازمانهای NGO گردیده است . در حقیقت مدیر بحران یک هماهنگ کننده بین ارگان های سرویس دهنده و تعیین کننده خط مشی فعالیت ها است و باید حداقل در سازمان خود آمادگی لازم را بوجود بیاورد ، سیستمهای اداری را بهبود بخشد و با تاکتیک مدیریتی ، کارآیی و اثر بخشی افراد را بیشتر و به عوامل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بحران توجه کند . مدیر بحران باید تفویض اختیارات را در نظر بگیرد یعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهایش مشخص کند تا از تداخل اختیارات جلوگیری کند در مدیریت بحران معمولاً چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی می شوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از بحران کاهش اثرات آن و آمادگی لازم اقدام نمایند و همچنین سازمانهای مربوط باید بنحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم و ضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند .

مدیر بحران کیست ؟

کسی که تهدید کننده ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند .

در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می گوید « علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد » متاسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده و نا شنیده گرفته می شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می افتیم و راه حلی جستجو می نمائیم . متاسفانه مدیر بحران یا علائم را نمی شناسد و یا به اهمیت این علائم واقف نیست .

شرکت های خدمات آتش نشانی باید به دنبال راه کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد . به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می طلبد .

خصوصیات فرآیند تصمیم گیری را به شرح زیر می توان بیان کرد :

۱- پرهیز از جزئی نگری

۲- انجام به موقع و درست کار

۳- نظر خواهی برای انتخاب راه حل

۴- انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن

۵- اتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران

وظایف و ویژگی های شرکت های خدمات آتش نشانی :

۱- آمادگی کامل برای هر گونه پیشامد .

۲- پی ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه ای و هماهنگ سازی آنها به نحوی که از دوباره کاری پرهیز شود.

۳- تهیه بانک اطلاعاتی روز آمد برای استفاده هر چه بهتر آن .

۴- استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه بالایی را می طلبد .

۵- تفکیک وظایف واحدهای امداد رسانی و انجام رزمایش های عملیاتی سالانه .

۶- ایمن سازی شبکه ها و شریانهای حیاتی که شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده ای مخابراتی برج کنترل فرودگاهها و سدها و… به دلیل اینکه شرایط منطقه پس از بحران نابسامان است در کوتاهترین زمان نمی توان به ترمیم این شبکه پرداخت. زیرا این کار خود خسارات زیادی را به بار می آورد و از سرعت عمل امداد می کاهد .

۷- تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می توان ابعاد بحران را کاهش دهد ، چرا که با توجه به ابعاد حادثه ، پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است .

۸- آگاهی افکار عمومی یکی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تلاش دولتها بی فایده است .

۹- شناسایی انواع بحرانها ،ارزیابی ریسک و الویت بندی آنها .

۱۰- تعیین ارتباطات بحرانی .

۱۱- تعیین راهبردهای برخورد با رسانه ها .

۱۲- تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران .

۱۳- پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران .

۱۴- تعیین روشهای مداخله در بحران .

۱۵- تعیین روشهای سالم سازی .

۱۶- برنامه ریزی ، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع .

نظرات() 
деньги в долг онлайн на карту украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:59 ق.ظ
кредити онлайн в україні
срочно нужен кредит с плохой кредитной историей украина
кредит онлайн 24 часа
круглосуточный займ на карту онлайн
цілодобовий кредит онлайн
микрозайм на карту онлайн украина
займ на карту срочно без отказа
How can we increase our height?
یکشنبه 2 مهر 1396 12:32 ق.ظ
Heya! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.

Does building a well-established website such as yours require a lot of work?
I'm brand new to writing a blog however I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I can share my own experience
and feelings online. Please let me know if you have any
kind of suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.
Thankyou!
foot complaints
شنبه 25 شهریور 1396 04:42 ق.ظ
Hello, every time i used to check blog posts here early in the break of
day, as i like to learn more and more.
Can you stretch to get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 02:57 ق.ظ
Hello, all the time i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, because i love to learn more
and more.
foot pain exercises pdf
چهارشنبه 7 تیر 1396 05:58 ب.ظ
First off I want to say superb blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and
clear your mind prior to writing. I've had trouble clearing my mind in getting my
ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Many thanks!
LeonoreScheffrahn.bravesites.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 11:41 ق.ظ
My brother suggested I would possibly like this web site.
He was totally right. This publish truly made my day.
You can not consider just how a lot time I had
spent for this info! Thank you!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:04 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about manicure.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:12 ق.ظ
I am really thankful to the holder of this web site who has shared this wonderful paragraph at here.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:15 ب.ظ
Thank you for some other informative blog. The place else may
just I get that type of information written in such a
perfect means? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:31 ق.ظ
Every weekend i used to go to see this web site,
as i want enjoyment, as this this web page conations really
fastidious funny data too.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:55 ق.ظ
Just desire to say your article is as astounding. The
clarity for your post is simply great and i can assume you're an expert on this subject.
Well along with your permission let me to take hold of your feed to stay updated
with coming near near post. Thank you 1,000,000 and please continue the gratifying work.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:50 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's webpage link on your
page at proper place and other person will also do
similar in support of you.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:25 ق.ظ
you are in reality a just right webmaster. The website
loading speed is incredible. It sort of feels that you are
doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece.

you have done a magnificent job on this topic!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:26 ق.ظ
Fabulous, what a website it is! This website gives useful facts
to us, keep it up.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:57 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
An excellent read. I'll definitely be back.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:55 ق.ظ
Wonderful article! That is the type of info that are meant to
be shared around the net. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!
Come on over and visit my web site . Thank you =)
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:31 ق.ظ
I visit day-to-day some web pages and blogs to read posts, but this website provides
feature based writing.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:12 ب.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
Many thanks for supplying this information.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:43 ب.ظ
Amazing! Its truly awesome article, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:27 ب.ظ
Normally I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out
and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:09 ب.ظ
Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things, so I am
going to tell her.
محمد
شنبه 2 بهمن 1395 04:00 ب.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
تخفیف ریحون
یکشنبه 19 دی 1395 10:57 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

شبکه اجتماعی فیس پلاک
پنجشنبه 16 دی 1395 07:49 ب.ظ
سلام
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
یک سری امکانات هم برای وبلاگ ها داریم که بعد از عضویت از طریق تماس با ما اگر بگین راهنمایی میشین و وبلاگتون تبلیغ میشه
منتظر حضورتون هستیم
www.facepelak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
ملیکا سلطانی فر
چهارشنبه 15 دی 1395 04:48 ب.ظ
سلام
دوست عزیزم وبلاگ زیبایی داری و میخوام ی چیز رو بهت توصیه کنم پس حتما بخون
خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عاشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده اید.
دوستان و یا اطرافیان شما به راحتی دل دیگران را بدست می آورند راحت همه عاشقشان می شوند ولی شما با وجود موقعیت بهتری که دارید موفق نمی شود! چرا ؟
آرزوی داشته اید که شماهم شخص مورد علاقه خود را مثل دیگران در کمترین زمان شیفته و عاشق خود نمایید اما ... چرا؟
کتاب چگونه دیگران را عاشق کنیم رو من برای اولین بار خوندم و اولین کتابی بود که کامل خوندم واقعا فوق العاده است اگه میخوای کسی رو عاشق خودت کنی این کتاب رو حتما بخون
لینک دانلود:
http://aymarket.ir/book/?p=261
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :